ons 18 nov.

|

Virtuellt

SPIN® SELLING - VIRTUELLT

Världens mest validerade och använda säljmetodik

Registrering är stängd
Se andra evenemang
SPIN® SELLING - VIRTUELLT

Tid och plats

18 nov. 2020 19:00

Virtuellt

Om evenemanget

Innehåll

• Förståelse för sin nuvarande säljstil

• Kundens behovsutveckling

• vilka kundbehov är viktiga för säljframgång

Inledning

• undvik standardinledningar

• få accept på att ställa frågor 

Söka information - SPIN®-modellen

• frågor som identifierar, klargör och utvecklar kundbehov

Ge information

• betydelser

• risker med egenskaper och fördelar

Invändningar

• säljaren skapar 90 % av invändningarna själv

• hur förhindra att de uppkommer

• hur hantera dem

Överenskommelse

• varför tidiga avslutsförsök är riskfyllda

• hur komma överens med sin kund