SPIN® Selling

 

Världens mest

validerade säljmetodik

Forskningsbaserad säljträning

SPIN® Selling - världsledande säljträning

+125 000 personer​

+1 600 företag

103 länder

1 av 3 av världens 100 största företag

...under de sista 10 åren

Nästa utbildning

SPIN® Selling träning

Vad är SPIN® Selling?  

Den absolut bästa säljträningen som jag någonsin varit på. 

Jag fick verkligen träna mig att bygga värde i själva kundsamtalet. 

Jag kan nu mer specifikt  coacha mina säljare i just det dom behöver utvecklas i. 

Varför är SPIN® Selling effektivt?  

Vi har tränat tusentals säljare i SPIN® Selling i över 30 år i Sverige.

Ladda ner - Fallstudier